หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประชาคมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.62 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลไทรงาม ได้เรียนเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไทรงาม ผู้แทนสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับชุมชน ผู้แทนสัดส่วนการประชุมประชาคมระดับตำบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการชุมชน ตัวแทนชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลไทรงาม เข้าร่วมประชาคมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไทรงาม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และต้องการทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำเข้าบรรจุในร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลไทรงามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ค. 2562 เวลา 11.21 น. โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาวดี อินทอง

ผู้เข้าชม 28 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย