หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ขอเชิญชวนร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 (เทศบาลตำบลไทรงาม)  
 

ขอเชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนำเข้าข้อมูลเพื่อเตรียมการประเมินสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในระบบ ITAS เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร โดยการแสกนคิวอาร์โค้ด หรือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/gbhb2p  ขอบคุณค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 15.04 น. โดย คุณเพ็ญนภา แจ้งบัว

ผู้เข้าชม 33 ท่าน