หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ขอบเขตการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศพด.วัดเทพนิมิตมงคลฯ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ขอบเขตการจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัเทพนิมิตมงคลเทศบาลตำบลไทรงาม ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ค. 2562 เวลา 11.06 น. โดย คุณเพ็ญนภา แจ้งบัว

ผู้เข้าชม 46 ท่าน