Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การดำเนินตามแผนปฏิบัติการ 60 วันแยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการ จัดการขยะมูลฝอย(kickoff) ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562  
 

วันนี้ (9 ม.ค.62) อำเภอไทรงาม Kick Off แผนปฏิบัติการ “60 วัน แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะ มูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เน้นนำหลัก 3 ช สร้างการรับรู้แก่ประชาชน นายทวีพงศ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอไทรงาม เป็นประธานในพิธี เปิดการดำเนินตามแผนปฏิบัติการ 60 วันแยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย(kickoff) ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562 กล่าวว่า ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.2559-2564) โดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันดำเนินการเพื่อรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ด้วยหลักการ 3 ช คือ \"ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่\" เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน โดยมี นางสุมาลี อินทอง นายกเทศมนตรีตำบลไทรงาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมรณรงค์ ทางอำเภอไทรงาม ได้ร่วมกับทุกภาคส่วน กำหนดจัดกิจกรรม เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ “60 วัน แยกก่อนทิ้ง” เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ซึ่งจะเน้นสร้างการรับรู้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการแยกขยะก่อนทิ้ง ผ่านหลักการ 3 ช ได้แก่ ใช้น้อย ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่เริ่มตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้การบริหารจัดการขยะเป็นไปอย่างมีระบบและยั่งยืน

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ม.ค. 2562 เวลา 14.55 น. โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาวดี อินทอง

ผู้เข้าชม 47 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย