Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
มุมกฎหมาย: ทำไมถึงควร ซื้อ – ขาย สินค้า ที่มี มอก.  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

มอก. เป็นคำย่อมาจาก \"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม\" หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด เช่นการกำหนดความเหมาะสมของวัตถุดิบ ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ  จึงอาจทำให้ราคาสูงกว่าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน มอก. แต่ดั่งคำพูดที่ว่า ถูกและดี ไม่มีในโลก ซึ่งเหตุผลที่เราเลือกซื้อ หรือ ขาย สินค้าที่มี มอก.

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ธ.ค. 2561 เวลา 15.18 น. โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุภาวดี อินทอง

ผู้เข้าชม 124 ท่าน