หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด สำหรับโรงเรียนอนุบาลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจึืด สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิิมิตมงมลเทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT ชนิดจืด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคลเทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพระอินทร์เนรมิต 2 หมู่ที่ 5 [ 16 พ.ย. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด สำหรับโรงเรียนอนุบาลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคลเทศบาลตำบลไทรงาม เดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2561 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เป็นแบตเตอรี่ พร้อมขั้วแบตฯ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล เทศบาลตำบลไทรงาม ประจำเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม (เว้นวันหยุดราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2561 ]ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล เทศบาลตำบลไทรงาม (ภาคเรียนที่ 1/2561) ไตรมาสที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]

<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7