หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลไทรงาม (ระหว่างวันที่ 17 ม.ค. ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดจืด ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตรมงคล (ระหว่างวันที่ 17 ม.ค. - 31 มี.ค. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถอีแต๋น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2562 ]ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนฯ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2561 ]จ้างจ้างจััดทำเอกสารประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลไทรงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2561 ]ซื้อจัดซื้อโทรทัศน์ LED ศพด.ทต.ไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายห้องอเนกประสงค์ ป้ายร้านค้า-สวัสดิการท้องถิ่นไทย เทศบาลตำบลไทรงาม บอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้ายฉากไวนิลขึงโครงเหล็กโรงเรียนผู้สูงอายุ และป้าย ห้องสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2561 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และป้ายไวนิลศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2561 ]จ้างปรับสภาพพื้นที่บริเวณที่ทิ้งขยะและบริเวณถนนทางเข้าออกบ่อขยะเทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2561 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) UHT ชนิดจืด สำหรับโรงเรียนอนุบาลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2561 ]

   1      2      3      4     (5)     6      7