หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงและย้ายเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องปฏิบัติงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล เทศบาลตำบลไทรงาม ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางชนิดรถบรรทุกดีเซล ชนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดหินเรียงยาแนว หมู่ที่ 3 และ 4 ชุมชนพระอินทร์รวมใจ ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 เม.ย. 2562 ]ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพนิมิตมงคล เทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2562 ]จ้างจ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]เช่าค่าเช่าเวที และเครื่องเสียงการจัดงาน โครงการประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8